aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Uønskede hendelser

Uønskede hendelser

Introduksjon

Uønskede hendelser

Mobiler, nett og apper gjør det lett å ha kontakt med venner, dele bilder og videoer og kanskje hemmeligheter. Morsomme og rare situasjoner kan deles, spørsmål kan få svar av både kjente og ukjente. Men hva hvis bildene du sendte til kompisen dukker opp på mobilen til noen andre? Hvordan reagerer du når noen bruker informasjon om deg på en måte du ikke hadde tenkt eller har blitt spurt om? Hva gjør du når bildet av venninna di får kommentarer om hvor stygg hun er?

Visste du at?

 • Fakta

   • Digital mobbing
   • Digitale krenkelser
   • Snakk med noen!
   • Få det bort! Skaff hjelp!
   • Hvordan stoppe uønskede hendelser?
   • Hatprat

  Fra virkeligheten

  • Ble kontaktet av ukjente voksne
  • Elev ble politianmeldt for mobbing av lærer
  • Elever filmet slåssing
  • Jeg orker ikke mer
  • Mobbing av elever på ask.fm
  • Utpressing på nett

Oppgaver

Diskusjon

 1. Noen opplever å bli mobbet av andre elever på skolen. Det kan være mobbing på nettet, på mobilen eller ansikt til ansikt. - Hvordan kan hver enkelt av dere i klassen hjelpe til for å unngå mobbing på deres skole? - Bør man tåle mer i digitale medier enn ellers i livet? - Og er det noen grunn til at man skal kunne oppføre seg annerledes i sosiale medier enn ellers? Hvorfor/hvorfor ikke? - Har dere sett eksempler på skjult mobbing? Hvilke? - Lag forslag til regler for hvordan dere ønsker at man skal oppføre seg mot hverandre, også når man er på internett eller bruker mobilen. Kom også med forslag til hvordan dere kan motvirke uønskede hendelser på nett. - Be elevrådet om å ta dette opp slik at alle på skolen kan ha en felles holdning og felles regler.
 2. I Norge har vi ytringsfrihet (les under temaet Sosial på nett). - Betyr ytringsfrihet at du kan si og skrive hva du vil om andre? - Hva er forskjellen på ytringsfrihet og det å skrive diskriminerende ting om andre? Hvor går egentlig grensene?
 3. Noen skoler har sagt at det er forbudt å bruke mobil i skoletiden. - Hva synes du om det? Er det en god måte å løse problemet på? Hvorfor/hvorfor ikke? - Finnes det andre måter å løse problemet på? Hvilke?
 4. Mange av de populære bloggerne opplever å få stygge kommentarer på bloggen sin. Det ser ut som noen mener at hvis du skriver ting om deg selv på nett, må du tåle å få stygge tilbakemeldinger. - Hva tenker dere om det? - Er det mer greit å skrive noe negativt om andre dersom de ikke kjenner dere? Eller dersom de skriver ting dere er uenige i? Hvor går grensene?

Oppgaver

Egenoppgaver

 1. Noen påstår at digitale verktøy har gjort det enklere å ødelegge for, plage eller mobbe andre. - Hva mener du? - Blir du litt tøffere når du skriver på tastaturet enn når du snakker direkte med andre personer? Hvorfor / hvorfor ikke? - Er det forskjell på mobbing og annen plaging? - Har du eller noen du kjenner blitt mobbet på gjennom digitale verktøy slik som mobil eller annet? Eller har de opplevd andre ubehagelige ting? Hva skjedde? Fortalte du det til en voksen?
 2. Mange opplever stygge kommentarer eller ubehagelige opplevelser på nett. - Hvis du opplever noe ubehagelig på nett - hva gjør du? Holder du det for deg selv, eller snakker du med noen om det? - Finnes det former for mobbing som ikke er så lette for de voksne å oppdage? Hvilke? - Hvordan ville du opplevd det om du oppdaget bilder på Facebook, fra en bursdag der hele klassen bortsett fra deg var invitert? - Har du sett eksempler på slik skjult mobbing noen gang? - Hvordan kan du hjelpe til med å motvirke slike episoder? Hvilket ansvar har du?

Filmer

Møtet

Ikke alle på internett er den de utgir seg for å være. Denne filmen er laget av Sølvsuper på oppdrag fra Dubestemmer.no

Var det DU som sendte den dritkjipe meldinga?

Du gjorde det kanskje for å være morsom – men hvor morsomt ble det egentlig? Meldingen spredde seg til litt flere enn du ville, ikke sant? Og plutselig er det din skyld at en i klassen ikke tør gå på skolen. Var det virkelig verdt det, eller skulle du ønske du hadde tenkt deg om? Filmen er laget av mikrofilm.

Regelverk

Regelverk

Opplæringsloven - retten til et godt skolemiljø 

Ifølge opplæringsloven har alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette betyr at skolen har ansvar for at alle elever har en trygg skolehverdag, og at de ikke utsettes for verken fysisk eller psykisk mobbing (se kapittel 9a).

Åndsverkloven § 45c - retten til eget bilde

Fotografi som viser en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når:
a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
(---)
Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

Straffeloven

Straffeloven har flere bestemmelser som vil kunne gjelde for trakassering på nett. Her er noen av de viktigste.

§135a krenkende ytringer:
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse
b) religion eller livssyn
c) homofile legning, leveform eller orientering
d) nedsatte funksjonsevne

§190a identitetstyveri (facerape):
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett om å:
a) oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller en annen, eller
b) påføre en annen tap eller ulempe.
Medvirkning straffes på samme måte.

§227 trusler:
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som i Ord eller Handling truer med et strafbart Foretagende, der kan medføre høiere Straf end 1 Aars Hefte eller 6 Maaneders Fængsel, under saadanne Omstændigheder, at Truselen er skikket til at fremkalde alvorlig Frygt, eller som medvirker til saadan Trusel.

§246 ærekrenkelse:
Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens ærefølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

§390 krenking av privatlivets fred:
Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som krenker privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse om personlige eller huslige forhold.

§390a skremmende/hensynsløs adferd (mobbing):
Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Uønskede hendelser

Mobiler, nett og apper gjør det lett å ha kontakt med venner, dele bilder og videoer og kanskje hemmeligheter. Morsomme og rare situasjoner kan deles, spørsmål kan få svar av både kjente og ukjente. Men hva hvis bildene du sendte til kompisen dukker opp på mobilen til noen andre? Hvordan reagerer du når noen bruker informasjon om deg på en måte du ikke hadde tenkt eller har blitt spurt om? Hva gjør du når bildet av venninna di får kommentarer om hvor stygg hun er?