Fotoalbumet

Fotoalbumet
Dette er ein av 6 filmar som blei laga etter ein manuskonkurranse for elevar i videregåande skule. Filmen er laga av elevar ved Oppgeård vgs.