Front page

Don mearridat lea oahpahusláhčin personsuodjalusa ja digitála árvvoštallannávcca birra mánáide ja nuoraide gaskkal 9-18 jagi.

Távvalis

  • - Internett og nettbruk er en viktig del av mange barn og unges liv, og en kilde til blant annet læring, kreativitet og samhandling med andre mennesker. Likevel er det alt for mange barn og unge som opplever uønskede hendelser på nett - og de er ikke er godt nok rustet for å håndere det.
    Loga eambbo
  • Digital dømmekraft er et begrep som ofte dukker opp, både her på Dubestemmer.no, i læreplanverket og andre steder. Men hva er egentlig digital dømmekraft, og hvorfor trenger vi det?
    Loga eambbo