Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

  • Bilder av barn på nett - ny temaside

    Publisert Tue, 02/07/2017 - 15:24

    I over ti år har Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen arbeidet med å øke barn og unges kunnskap om personvern, digital dømmekraft og nettvett på Dubestemmer.no

  • Samlet innsats mot digital mobbing

    Publisert Fri, 04/29/2016 - 11:12

    - Internett og nettbruk er en viktig del av mange barn og unges liv, og en kilde til blant annet læring, kreativitet og samhandling med andre mennesker. Likevel er det alt for mange barn og unge som opplever uønskede hendelser på nett - og de er ikke er godt nok rustet for å håndere det.

  • Hva er digital dømmekraft?

    Publisert Thu, 04/14/2016 - 11:23

    Digital dømmekraft er et begrep som ofte dukker opp, både her på Dubestemmer.no, i læreplanverket og andre steder. Men hva er egentlig digital dømmekraft, og hvorfor trenger vi det?

  • Seminar om digital mobbing 6.april

    Illustrasjon send til alle
    Publisert Tue, 03/01/2016 - 13:54

    Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen arrangerer seminar om digital mobbing og uønskede hendelser i Oslo 6.april.

  • Konferanse om trygg nettbruk

    Publisert Thu, 01/21/2016 - 14:55

    Hva gjør du for å bidra til at barn og unge får trygge og gode opplevelser på nett? 9. og 10.februar markeres Safer Internet Day på Røde Kors-huset i Oslo. Da skal det snakkes og diskuteres om barns personvern, blogging, mobbing og alt annet som rører seg i barns netthverdag. Vinner av årets Trygg bruk-pris skal også kåres.

  • Nye filmer!

    Publisert Fri, 09/11/2015 - 11:14

    I sommer ble det laget to nye filmer om uønskede hendelser på nett for Du bestemmer. Vi håper og tror filmene vil berøre alle som ser dem, og at de vil kunne fungere som et godt grunnlag til videre diskusjon og refleksjon om temaet.

  • Spennende nyheter på nettsiden

    Illustrasjon jente med pc
    Publisert Fri, 08/21/2015 - 12:37

    Da vi i vinter spurte hva dere trenger mer av for å undervise i digital dømmekraft, nettvett og personvern, var svaret flere filmer, flere oppgaver og eksempler og flere lærerveiledninger. Vi har hørt på dere, og er derfor veldig stolte over å kunne presentere flunkende nytt og oppdatert innhold på Dubestemmer.no.

  • Mobbing handler om holdninger

    Publisert Tue, 04/21/2015 - 12:56

    Flere og flere skoler tvinger elevene til å levere fra seg mobiltelefonene før undervisninga starter. Noen fagfolk er skeptiske.

  • Foreldres engasjement bidrar til kritisk sans på nett

    Grafisk illustrasjon. Menneske bak og på skjerm.
    Publisert Thu, 02/19/2015 - 14:20

    Nettet tilbyr utømmelige ressurser av underholdning, kommunikasjonsmuligheter og kilder til kunnskap. Hvordan kan voksne bidra til at barn og unge utvikler kritisk sans til informasjon de finner på nett?

  • Sammen skaper vi trygghet på nettet

    Illustrasjonsfot to jenter med nettbrett
    Publisert Wed, 02/11/2015 - 11:24

    For at barn og unge skal være trygge på nett trenger de en skole som utvikler elevens digitale kompetanse, skriver Du bestemmer i en kronikk. I anledning Safer Internet Day 2015 arrangerte Senter for IKT i utdanningen et seminar om nettvett, der viktigheten av å utvikle dømmekraft ble løftet frem.

Siiddut