Personvern

Personvern

Introduksjon

Personvern

Vi har alle noe vi ikke ønsker å dele med andre. Ikke fordi det er kriminelt eller noe vi nødvendigvis må skjule, men rett og slett fordi det er privat. Derfor er det også du som bestemmer hva folk skal få vite om deg, og hvilke opplysninger du vil holde for deg selv.

Visste du at?

 • Fakta

   • Personopplysning
   • Samtykke
   • Informasjonssikkerhet
   • Informasjon og innsyn
   • Passordvett
   • Deler du posisjonen din med andre?
   • Ikke overvåking i skoletiden
   • Hva har skolen lov å sjekke?
   • Sikre helsejournaler

  Fra virkeligheten

  • Hacket nettsky-kontoer
  • Sjekker datterens pengebruk
  • Med pappa på slep
  • Skjult kamera i røykvarsler
  • Kontaktinfo på avveier
  • 2-åring fikk profil på Instagram
  • Delte informasjon om kronprinsfamiliens lokasjon
  • - En snapchatadvarsel
  • GPS i ranselen avslører om guttene rekker skolen

Oppgaver

Diskusjon

 1. Både barn og voksne, privatpersoner og kjendiser har rett på personvern. - Hvorfor er personvern en viktig rettighet? - Er det noen steder eller situasjoner der vi har større behov for eller rett til å være i fred? Hvilke? - Har dere ulike grenser for hva dere ser på som privat?
 2. Synet på hva som er privat og hva som egner seg for offentligheten har endret seg. - Finn eksempler fra TV, Internett, aviser eller blader som dere ikke tror ville blitt publisert for 10 år siden. - Hva med 50 år siden? - Diskuter hvordan grensene har flyttet seg. - Hva kan være positivt/negativt ved denne utviklingen.
 3. Noen foreldre legger ut bilder av barna sine på Facebook, blogger eller på andre nettsteder. - Er det OK? Hvorfor/hvorfor ikke? - Bør barna bli spurt først? - Er det greit å legge ut bilder av en som er så ung at han eller hun ikke kan bestemme selv? - Hva kan i tilfelle være problematisk?
 4. Skoler kan ha ulike regler for bruk av datautstyr, og det kan finnes grunner til å sjekke innhold på elevenes maskiner. - Hvem bør ha innsyn i hva dere gjør på datautstyr som benyttes på skolen? Lærere? Foreldre? Rektor? - Hva bør de kunne sjekke? Hva skal denne informasjonen kunne brukes til? Er det forskjell på bruk av privat eller skolens utstyr? - Er det god nok grunn til at læreren kan sjekke hva som er gjort og hvem som står bak, dersom det oppdages mobbing via skolens nett? - Finn ut hvilke regler som gjelder på din skole. Er dere enige i disse reglene? Lag eventuelt egne forslag til regler som dere legger fram for rektor.
 5. Noen foreldre har valgt å ha en GPS-brikke i sekken til barna sine slik at de alltid vet hvor barna er (se historien fra virkeligheten over). - Hva synes dere om det? - Ville dere syntes det var greit om foreldrene deres alltid visste akkurat hvor dere er? Hvorfor/hvorfor ikke? - Er det noen tilfeller der dere tenker at det kunne vært greit at foreldrene ikke vet akkurat hvor dere er? Og er det tilfeller der dere tenker at det kunne vært greit å bli sporet? Diskuter

Oppgaver

Egenoppgaver

 1. Det kan være store forskjeller fra familie til familie om hva de foresatte skal få vite om barna. - Hvor går grensen for hva dine foresatte skal ha rett til å vite om deg? - Skal de kunne gå i nattbordskuffen din? - Bør de kunne kontrollere hvor du har brukt bankkortet? - Er det greit at de sjekker loggen på pc-en for å se hvilke nettsider du har vært inne på? - Er det greit at foresatte bruker tjenester på mobilen for å sjekke hvor du er? Hvorfor/hvorfor ikke? - Hvor gammel bør du være før dine foresatte ikke lenger kan kreve å se alt du gjør? - Bør det være ulike aldersgrenser for eksemplene nevnt ovenfor, og i så fall hvilke?
 2. Mange blir overrasket over hvor mye informasjon om dem som er tilgjengelig på Internett. - Søk på ditt eget navn på Google. Får du noen treff? - Visste du i så fall at denne informasjonen var tilgjengelig for alle? - Er det du eller noen andre som har lagt ut opplysningene? - Spurte de deg om lov først? - Synes du det finner gir et riktig bilde av deg selv? - Fant du noe du synes at var ubehagelig å finne, noe du ønsker slettet?
 3. Det er svært enkelt å dele bilder, både på nett og ved hjelp av mobiltelefon og ulike applikasjoner. - Har noen lagt ut bilder av deg på Internett uten å spørre deg først? - Syntes du i så fall det var greit? Hvorfor/hvorfor ikke? - Legger du ut bilder uten å spørre? - Kan du tenke deg tilfeller som gjør at noen ikke ønsker eller ikke bør få lagt ut bilder eller andre opplysninger om seg selv på Internett?
 4. Kameraovervåking blir stadig mer vanlig, både på private og offentlige steder. - Oppfører du deg annerledes hvis du vet at et kamera filmer deg? - Syns du det er greit om noen hele tiden ser alt du gjør? - Nevn fem situasjoner der du syns det er greit/ ikke greit med kameraovervåking.

Filmer

Ingenting å skjule

Ingenting å skjule

Denne filmen handler om personvern på nett. Den er laget for dubestemmer.no av Sølvsuper på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Filmen er tekstet på bokmål.

Personvern er en grunnleggende rettighet

Personvern er en grunnleggende rettighet

Personvern er en grunnleggende rettighet. I denne filmen får du en introduksjon til hva personvern er, og hvorfor det er viktig å ta vare på sitt eget og andres personvern. Filmen er laget av Snöball Film.

Du har lov til å si nei

Du har lov å si nei

Det er gøy med bilder av venner, og alle andre som du kjenner. Men vet du at du har lov til å si nei? Det er DU som bestemmer. Denne filmen er laget for grunnskolen av Snøball film på oppdrag fra Dubestemmer.no.

Regelverk

Regelverk

FNs barnekonvensjon
Artikkel 12:
Alle barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, har rett til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

Artikkel 16:
Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme. 

 

Personvern

Vi har alle noe vi ikke ønsker å dele med andre. Ikke fordi det er kriminelt eller noe vi nødvendigvis må skjule, men rett og slett fordi det er privat. Derfor er det også du som bestemmer hva folk skal få vite om deg, og hvilke opplysninger du vil holde for deg selv.

Personvern 13-17 år. Skjerm med hengelås foran. Illustrasjon