aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sosial på nett

Sosial på nett

Introduksjon

Sosial på nett

Teknologiutviklingen har gjort det mulig å dele tanker, meninger, bilder, film og annet på Internett. Det du deler, kan spres fortere enn du kanskje forutså. Dette kan være positivt hvis du har et budskap du vil at mange skal se, men det kan også være negativt hvis innholdet spres raskere enn du hadde forutsett eller brukes i en annen sammenheng enn du hadde tenkt.

Visste du at?

 • Fakta

   • Regler for bildebruk
   • Hvem skal få se hva?
   • Tips til bedre nettvett
   • Passordvett
   • Hva gjør du dersom Facebook-profilen din er hacket
   • Slik takler du falske Facebook-profiler

  Fra virkeligheten

  • Farvel, anonymitet
  • Den virale reven
  • Foreldre reagerer
  • - Jeg er lei hetsing i kommentarfeltene!
  • Facebook-hacking og trusler
  • Unge skygger unna nettdebatten
  • Klikker seg syke
  • Trusselfilm var ment som spøk
  • Foreldre har dårlig nettvett

Oppgaver

Diskusjon

 1. Det kan være forskjeller fra person til person om hvor mye man vil dele om seg selv i sosiale medier. - Hvor går deres grenser for hva det er greit å publisere? - Hvordan er grensene forskjellige i klassen?
 2. Noen velger å være anonyme når de kommenterer andre sine innlegg på nett. Samtidig kommer de ofte med svært krenkende ytringer om andre. - Hva synes dere om anonymitet i debatter? - Er det tilfeller hvor man burde kunne være anonym på nett? Hvorfor/hvorfor ikke? - Hva kan følgene av anonym og svært negativ kommentering bli?
 3. Nettaviser og nettfora har ofte regler for hvordan debatter skal foregå på sine nettsider. - Finn eksempler på slike regler og sammenlign dem i klassen. - Kan dere sammen lage et sett med slike regler som dere syns burde gjelde? - Diskuter hvem som har ansvaret for at det er en god tone på et nettsted. Redaktøren av nettstedet eller den som skriver innlegget? - Har dere eksempler fra nettdebatter der dere synes deltakerne i debatten går over grensen for hva som er greit?
 4. Dagens teknologi gjør det enkelt for alle å publisere innhold på nett. Noen mener at barn ikke bør blogge. - Kan dere tenke dere grunner til at barn og unge under en viss alder ikke bør blogge? - Hvorfor/ hvorfor ikke bør det være en aldersgrense på blogging? Hva bør i så fall grensen være? - Lag en liste over hvilke sosiale medier som brukes av elever i klassen.
 5. Mange av de populære bloggerne opplever å få stygge kommentarer på bloggen sin. Det kan virke som om noen mener at hvis du legger ut ting om deg selv på nettet må du tåle å få negative tilbakemeldinger. - Er dere enige? Hvorfor/hvorfor ikke? - Hvor bør grensen gå for hva en blogger må tåle?
 6. Hvis skolen tar bilder av elevene, skal de ha tillatelse av foreldrene først. De skal også fortelle hva bildene brukes til slik at de foresatte vet hva de sier ja til. - Tas det bilder av elevene på deres skole? Hvordan brukes bildene i så fall (på skolens nettside, i katalog, på Facebook, Instagram, Twitter eller annet)? - Har skolen fått skriftlig tillatelse fra de foresatte til dette (og fra elevene hvis de er over 15 år)? - Bruker noen fra skolen å spørre elevene før bildene legges ut om de det er tatt bilde av synes det er greit? - Finn ut hvordan reglene for dette er, og informer skoleledelsen dersom dere mener skolen ikke følger reglene. - Diskuter hvordan dere synes reglene burde være rundt dette.

Oppgaver

Egenoppgaver

 1. Ytringsfrihet er et begrep som ofte brukes for å kunne rettferdiggjøre det man skriver på nett. - Hva er ytringsfrihet? - Hvorfor er ytringsfrihet viktig og hva betyr det at ytringsfrihet er grunnleggende i et demokratisk samfunn? - Finnes det regler for hva som er lov og ikke lov å skrive på nett? - Er det andre grenser og lover for hva som er greit og ikke greit å si på nett enn ansikt til ansikt? - Har du sett eksempler der du mener noen har skrevet ting på nett som ikke burde være lov - selv om vi har ytringsfrihet?
 2. Svært mange - både barn, unge og voksne - leser og skriver blogg. - Lag en liste over positive og negative sider ved blogging. Hvordan kan blogging være positivt eller negativt for leseren? Og hvordan kan blogging være positivt eller negativt for bloggeren? - Kan du egentlig vite om en blogger er den han/hun utgir seg for? - Er det greit å utgi seg for å være noen man ikke er? - Hvordan kan du vite om det som skrives i en blogg stemmer med virkeligheten?
 3. Du har redaktøransvar for det du publiserer på nett. - Har du angret på noe du har lagt ut på nettet om deg selv eller andre? - Hvorfor angret du i så fall? - Har du deltatt i diskusjoner eller lignende mens du har vært anonym? Oppførte du deg akkurat slik du ville gjort dersom de andre hadde visst hvem du var, eller fikk du litt andre grenser? - Hvordan opplevde du det å være anonym? - Har du justert personverninnstillingene på profilen din? Hvorfor/hvorfor ikke?

Filmer

Trollus Netticus

Trollus Netticus

Betyr ytringsfrihet at man kan si eller skrive alt man vil på nettet? Denne filmen om ytringsansvar er laget av Apt på bestilling fra Dubestemmer.no.

Tagget på nett

Tagget på nett

Denne filmen vant manuskonkurransen til Amandus-festivalen 2008.

Fotoalbumet

Fotoalbumet

Dette er en av 6 filmer som ble laget etter en manuskonkurranse for elever i videregående skole. Filmen er laget av elever ved Oppgeård vgs.

Regelverk

Regelverk

Norges grunnlov § 100 - retten til ytringsfrihet

Denne loven sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon. Retten til å ytre seg regnes som en viktig del av et rettssamfunn og grunnleggende for et demokrati.

FNs barnekonvensjon

Artikkel 13:
Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; det vil blant annet si frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge.

Men, ytringsfriheten betyr likevel ikke at alt er lov. Det finnes begrensninger, blant annet:
a) av hensyn til andres rettigheter eller omdømme, eller
b) for å beskytte nasjonal sikkerhet, offentlig orden eller offentlig helse eller moral.

Sosial på nett

Teknologiutviklingen har gjort det mulig å dele tanker, meninger, bilder, film og annet på Internett. Det du deler, kan spres fortere enn du kanskje forutså. Dette kan være positivt hvis du har et budskap du vil at mange skal se, men det kan også være negativt hvis innholdet spres raskere enn du hadde forutsett eller brukes i en annen sammenheng enn du hadde tenkt.

Sosial på nett for 13-17 år. Utveksling av symboler mellom mennesker. Illustrasjon.