Personvern

Personvern

Introduksjon

Personvern

Vi har alle noe vi ikke ønsker å dele med andre. Ikke fordi det er ulovlig eller noe vi må skjule, men rett og slett fordi det er privat. Personvern betyr at du har rett til privatliv. Dine foresatte har ikke rett til å vite alt om deg. Når du blir født er det de foresatte som bestemmer over opplysningene om deg og hvordan de kan brukes, men etterhvert som du blir eldre skal dine egne meninger om personvern høres.

Visste du at?

 • Fakta

   • Hva er en personopplysning?
   • Du har rett til å bli hørt
   • Et skikkelig ja
   • Pass på informasjonen din
   • Be om hjelp
   • Hva har skolen lov til å sjekke?
   • Som en åpen dagbok
   • Vet du egentlig hva du deler med andre?

  Fra virkeligheten

  • Jeg vil gi barnet mitt frihet og respekt
  • Delte hvor kronprinsfamilien var med hele verden
  • - En advarsel
  • Mamma og pappa lagrer loggen min
  • Overvåking av barnas nettbruk
  • GPS i ranselen avslører om guttene rekker skolen

Oppgaver

Diskusjon

 1. Både barn og voksne, privatpersoner og kjendiser har rett på personvern. - Hvorfor synes dere personvern er viktig? - Er det noen steder eller situasjoner der vi har større behov for eller rett til å være i fred? Hvilke? - Har dere ulike grenser for hva dere ser på som privat? - Søk på navnet til fire kjendiser på Internett. Finner dere bilder eller informasjon der som dere synes de ikke burde lagt ut? - Fikk dere mange treff på hver av dem? - Tror dere at kjendisene selv har lagt ut eller godkjent all informasjonen og bildene?
 2. Noen foreldre legger ut bilder av barna sine på Facebook, blogger eller på andre nettsteder. - Er det OK? Hvorfor/hvorfor ikke? - Bør barna bli spurt først? - Er det greit å legge ut bilder av en som er så ung at han eller hun ikke kan bestemme selv? - Hva kan i tilfelle være problematisk eller dumt?
 3. Gå sammen i grupper og diskuter hva dere synes det er greit og ikke å ta bilder og film av (både ulike ting og personer, men også ulike situasjoner). - Er dere enige om hvor grensene bør gå? - Lag regler for hva dere kan ta bilder og film av, og i hvilke sammenhenger man skal spørre før man tar bilde. - Lag også regler for hva det er greit å bruke disse bildene og filmene til. - Kommer gruppene frem til ulike regler?
 4. Noen foreldre har valgt å ha en GPS-brikke i sekken til barna sine slik at de alltid vet hvor barna er (se historien fra virkeligheten over). - Hva synes dere om det? - Ville dere syntes det var greit om foreldrene deres alltid visste akkurat hvor dere er? Hvorfor/hvorfor ikke? - Er det noen tilfeller der dere tenker at det kunne vært greit at ikke foreldrene vet akkurat hvor dere er? - Og er det tilfeller der dere tenker at det kunne vært greit å blir sporet? Diskuter

Oppgaver

Egenoppgaver

 1. Personvern er en rettighet det er viktig å ta vare på. - Forteller du alt du mener og synes til alle du kjenner, eller er det noen du forteller mer til enn andre? - Hva forteller du til hvem og hvorfor forteller du kanskje mer til noen enn til andre? - Tror du at du og de andre i klassen har forskjellige grenser for hva dere deler med andre? Hva er i så fall forskjellene og hvorfor tror du det er slik? - I hvilke sammenhenger synes du det er ekstra viktig med personvern? Hvilke opplysninger synes du det er viktigst å holde helt for deg selv?
 2. Noen mener at foreldre har rett til å vite om alt barna deres gjør, mens andre mener barn har rett til privatliv. - Har du regler hjemmefra for hvordan du kan bruke mobilen og pc-en? - Fikk du være med på å bestemme reglene, og er du enig i de reglene som gjelder for deg? - Har dine foresatte rett til å vite alt du gjør? (Hvem du er sammen med, hva dere snakker om og hva dere gjør når dere er sammen?) - Er det noen forskjell mellom hva de voksne skal få vite om hva barna gjør på Internett og ellers i livet? - Hva tror du er grunnen til at enkelte foresatte sjekker loggen på pc-en og meldingene på mobilen til barna? - Bør de ha lov til dette? Hvorfor/hvorfor ikke?
 3. Det har blitt svært enkelt å dele bilder, både på nett og ved hjelp av mobiltelefon. - Har du opplevd at noen lagt ut bilder av deg på Internett eller vist det fram til noen andre? - Syntes du i så fall det var greit? Hvorfor/hvorfor ikke? - Ble du spurt først? - Kan du tenke deg tilfeller som gjør at noen ikke ønsker eller ikke bør få delt bilder eller andre opplysninger om seg selv på Internett?
 4. Det er lurt å sjekke av og til om det ligger noe om deg på Internett. - Søk på ditt eget navn på Google. Fant du noe? - Fant du noe du ikke visste at lå der?

Filmer

Personvern er en grunnleggende rettighet

Personvern er en grunnleggende rettighet

Personvern er en grunnleggende rettighet. I denne filmen får du en introduksjon til hva personvern er, og hvorfor det er viktig å ta vare på sitt eget og andres personvern. Filmen er laget av Snöball Film.

Du har lov å si nei_karaokeversjon

Du har lov å si nei (karaoke-versjon)

Det er gøy med bilder av venner, og alle andre som du kjenner. Men vet du at du har lov til å si nei? Det er DU som bestemmer. Denne filmen er laget for grunnskolen av Snøball film på oppdrag fra Dubestemmer.no.

Leirbål

Leirbål

Denne filmen handler om aldersgrenser og bruk av sosiale medier. Filmen er laget for dubestemmer.no av Sølvsuper, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Hvordan vil DU bli sett?

Hvordan vil DU bli sett?

På Internett kan du nå hele verden om du vil. Og av og til også når du ikke vil. Filmen er laget av Mikrofilm.

Regelverk

Regelverk

FNs barnekonvensjon (barns rettigheter)

Artikkel 12:
Barn har rett til å si sin mening i alt som angår det. Barnets meninger skal telle.

Artikkel 16:
Barn skal ikke utsettes for tilfeldig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv. De skal beskyttes mot ulovlig inngrep i ære og omdømme. 

Artikkel 18:
De foresatte har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eller verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal komme i første rekke.

Barnelova § 31 - Rett til å være med på avgjørelser 

Etterhvert som barnet blir i stand til å lage seg egne synspunkter om hva en sak handler om, skal de foresatte gi informasjon til og høre på hva barnet mener, før de tar en avgjørelse om personlige forhold for barnet (for eksempel om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær).

De skal legge vekt på det barnet mener etter hvor gammelt og hvor modent barnet er. Det samme gjelder for andre barnet bor hos eller som har med barnet å gjøre.

Når barnet har fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. 

 

Personvern

Vi har alle noe vi ikke ønsker å dele med andre. Ikke fordi det er ulovlig eller noe vi må skjule, men rett og slett fordi det er privat. Personvern betyr at du har rett til privatliv. Dine foresatte har ikke rett til å vite alt om deg. Når du blir født er det de foresatte som bestemmer over opplysningene om deg og hvordan de kan brukes, men etterhvert som du blir eldre skal dine egne meninger om personvern høres.

Illustrasjon personvern 9-13 år