aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sosial på nett

Sosial på nett

Introduksjon

Sosial på nett

Det er lett å være sosial på nett. Du kan chatte, spille spill og lese. Du kan dele bilder og filmer med andre, og kommentere og like innholdet til vennene dine. Når du har en profil på et nettsted er det DU som er ansvarlig for det du deler der. Ansvar både for hva du kan og ikke kan legge ut av informasjon om andre, men også ansvar for hva du bør og ikke bør publisere.

Visste du at?

 • Fakta

   • Regler for bildebruk
   • Hvem skal få se hva?
   • Passordvett
   • Ytringsfrihet
   • Tips til bedre nettvett

  Fra virkeligheten

  • "Er jeg pen eller stygg?"
  • Solgte hest og tok pengene selv
  • What does the fox say?
  • Nettsamfunn er bra
  • Foreldre har dårlig nettvett

Oppgaver

Diskusjon

 1. Det er store forskjeller fra skole til skole og fra familie til familie hvilke regler de har for bruk av Internett og mobil. - Er det viktig å ha regler for bruk av Internett og mobil hjemme og på skolen? Hvorfor/hvorfor ikke? - Diskuter i grupper og lag nye regler slik dere synes de bør være. - Bør de samme reglene gjelde hjemme og på skolen, eller bør det være forskjellige regler? - Diskuter reglene med læreren eller dine foresatte.
 2. I mange sammenhenger på nett kan man bruke kallenavn i stedet for sitt fulle navn. - Hvor mange i klassen har nettprofiler hvor de bruker eget navn, og hvor mange har profiler med et kallenavn ? - Diskuter hvilke konsekvenser det kan ha å bruke et kallenavn. - Tror dere man oppfører seg annerledes når man har et kallenavn enn år man skriver meningene sine under fullt navn? Hvorfor/hvorfor ikke? - I hvilke situasjoner kan det være best med kallenavn og når er det best med fullt navn?
 3. Dersom dere er medlem i et nettsamfunn, er det viktig å vite hvordan dere verner informasjonen deres. - Gå sammen i grupper og sjekk hvilken informasjon som er synlig om dem som har profil i et nettsamfunn. Hva kan andre se? - Finn personverninnstillingene og sjekk om de er justert slik dere ønsker det.
 4. Hvis det blir tatt bilder av elevene på skolen, fritidsordningen eller på ulike fritidsaktiviteter, skal de ha tillatelse fra de foresatte først. De skal også fortelle hva bildene brukes til slik at de foresatte vet hva de sier ja til. - Tas det bilder av elevene på deres skole? Hvordan brukes bildene i så fall (på skolens nettside, i katalog, på Facebook, Instagram, Twitter eller annet)? - Sjekk om skolen har fått skriftlig tillatelse fra de foresatte til dette. - Bruker de voksne å spørre de det er tatt bilder av også om de synes det er greit? - Finn ut hvordan reglene for dette er, og informer skoleledelsen dersom dere mener skolen ikke følger reglene. Diskuter gjerne også hvordan dere synes reglene burde være rundt dette.
 5. Noen mener at barn ikke bør være med i nettsamfunn. - Hva mener dere? - Hva er bra med å være med i et nettsamfunn? - Er det noe som ikke er så bra? - Bør det være en aldersgrense på nettsamfunn, og i så fall hvorfor? - En del store nettsamfunn har 13-års aldersgrense. Hva mener du om det?

Oppgaver

Egenoppgaver

 1. Du har ansvar for det du sender videre med mobilen eller publiserer på nett. - Har du angret på noe du har videresendt eller lagt ut på nettet om deg selv eller andre? - Hvorfor angret du i så fall? - Har du noen gang opplevd at andre har videresendt eller publisert noe om deg som du ikke likte? Hva gjorde du da?
 2. Enkelte nettsteder har aldersgrense for de som ønsker å lage en profil på deres sider. - Finn ut hva aldersgrensen er på sider du bruker. - Hvorfor tror du de har satt disse aldersgrensene? - På kino respekteres stort sett den aldersgrensen som er satt. Har du like stor respekt for aldersgrenser på nett? Hvorfor/hvorfor ikke?
 3. På nett kan du skrive ting med fullt navn eller du kan ha et kallenavn. Det kan også de du møter på nett. - Har du noen gang snakket med noen du ikke kjenner på Internett? - Syns du det er greit å sende bilder og annen personlig informasjon til fremmede du møter på nettet? - Hva kan problemene være?
 4. Ytringsfrihet er en viktig rettighet. - Hva betyr det? - Hvorfor er det viktig? - Hvordan tror du det ville være å leve i et land uten ytringsfrihet?

Filmer

Leirbål

Leirbål

Denne filmen handler om aldersgrenser og bruk av sosiale medier. Filmen er laget for dubestemmer.no av Sølvsuper, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Var det DU som sendte den dritkjipe meldinga?

Var det DU som sendte den dritkjipe meldinga?

Du gjorde det kanskje for å være morsom – men hvor morsomt ble det egentlig? Meldingen spredde seg til litt flere enn du ville, ikke sant? Og plutselig er det din skyld at en i klassen ikke tør gå på skolen. Var det virkelig verdt det, eller skulle du ønske du hadde tenkt deg om? Filmen er laget av mikrofilm.

Regelverk

Regelverk

Norges grunnlov § 100
Denne loven sier at alle har rett til ytringsfrihet og rett til offentlig informasjon.

FNs barnekonvensjon
Artikkel 13: Alle barn har rett til ytringsfrihet. Det vil blant annet si frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig eller skriftlig.
Men, ytringsfriheten betyr likevel ikke at alt er lov. Det finnes begrensninger, blant annet skal man ta hensyn til andres rettigheter eller omdømme

 

Sosial på nett

Det er lett å være sosial på nett. Du kan chatte, spille spill og lese. Du kan dele bilder og filmer med andre, og kommentere og like innholdet til vennene dine. Når du har en profil på et nettsted er det DU som er ansvarlig for det du deler der. Ansvar både for hva du kan og ikke kan legge ut av informasjon om andre, men også ansvar for hva du bør og ikke bør publisere.

Sosial på nett. To barn som kommuniserer med hverandre over Internett_illustrasjon