Kva er digital dømmekraft?

Kva er digital dømmekraft?

Kva er digital dømmekraft?

Digital dømekraft er eit omgrep som ofte dukkar opp, både her på Dubestemmer.no, i læreplanverket og andre stader. Men kva er eigentleg digital dømekraft, og kvifor treng vi det? Denne korte filmen er laga av Sølvsuper på oppdrag frå dubestemmer.no.