På fleire språk

Du bestemmer på fleire språk

Det er mange aktørar i mange land som ser på Du bestemmer-prosjektet som eit meget godt opplegg for å lære barn og unge om personvern og nettvett. I tillegg til våre eigne omsetjingar, har heile eller delar av undervisningsopplegget faktisk blitt omsett og teke i bruk i meir enn 20 land i Europa og Nord-Amerika.

Her er ei oversikt over nokre av aktørene, samt lenker til dei omsette ressursane der dei er tilgjengelige. Desse tekstane kan nyttast i undervisning av elevar på ulike språk.

To mennesker og jordkloden