Personvern er ein grunnleggande rett

Personvern er ein grunnleggande rett

Personvern er ein grunnleggande rett

Denne filmen syner kvifor det er viktig å ha kunnskap om personvern. Filmen er laga av Snøball Film på oppdrag frå Dubestemmer.no.