Poke

Poke

Poke

Dette er ein av 6 filmar som blei laga etter ein manuskonkurranse for elevar i videregåande skule. Filmen er laga av elever ved Byåsen vgs i Trondheim.