Postmannen

Postmannen

Postmannen

Dette er ein av 6 filmar som blei laga etter ein manuskonkurranse for elevar i videregåande skule. Filmen er laga av elevar ved Noroff mediegymnas i Fredrikstad.