Hefte

Hefte

Du kan laste ned hefte i PDF-format for aldersguppene 9-13 år og 13-18 år. Det er ikkje lenger mogleg å bestille hefta i trykt utgåve. Vi vurderer å lage nye hefte i løpet av 2018, men dei er uansett berre meint som eit støtteverkty. Alle informasjonstekstar, oppgåver, faktaboksar og filmar er tilgjengelege på desse nettsidene, og vi oppfordrar alle til å nytte dei som grunnlag i undervisninga.

Vis og last ned hefte

Merk at hefta på samisk, engelsk, arabisk, somali og urdu er gamle versjonar av heftet (men innhaldet gjeld framleis). Hefta på nynorsk og bokmål blei derimot revidert i 2015 og følgjer stukturen på nettstaden.