Warning message

This content is not available in the selected language

Du har lov til å si nei

Du har lov til å si nei

Du har lov å si nei

Det er gøy med bilder av venner, og alle andre som du kjenner. Men vet du at du har lov til å si nei? Det er DU som bestemmer. Denne filmen er laget for grunnskolen av Snøball film på oppdrag fra Dubestemmer.no.