Om Du bestemmer

Om Du bestemmer

Introduksjon

Om Du bestemmer

Du bestemmer er ein nettressurs om personvern og nettvett for barn og unge i alderen 9 til 18 år. Målet med opplegget er å gje auka medvit, refleksjon og kunnskap om personvern og dei vala ungdomane gjer ved bruk av digitale medium. Digital dømmekraft handlar om å gjere elevane til ansvarlege og trygge nettbrukarar.

Filmar

Kva er digital dømmekraft?

Kva er digital dømmekraft?

Digital dømekraft er eit omgrep som ofte dukkar opp, både her på Dubestemmer.no, i læreplanverket og andre stader. Men kva er eigentleg digital dømekraft, og kvifor treng vi det? Denne korte filmen er laga av Sølvsuper på oppdrag frå dubestemmer.no.

Personvern er ein grunnleggande rett

Personvern er ein grunnleggande rett

Denne filmen syner kvifor det er viktig å ha kunnskap om personvern. Filmen er laga av Snøball Film på oppdrag frå Dubestemmer.no.
Om Du bestemmer

Du bestemmer er ein nettressurs om personvern og nettvett for barn og unge i alderen 9 til 18 år. Målet med opplegget er å gje auka medvit, refleksjon og kunnskap om personvern og dei vala ungdomane gjer ved bruk av digitale medium. Digital dømmekraft handlar om å gjere elevane til ansvarlege og trygge nettbrukarar.