Čájet gihppagiid ja viečča daid

Čájet gihppagiid ja viečča daid

Merk at våre nye hefter bare er tilgjengelige på nynorsk og bokmål. For de andre språkene vil det være tidligere versjoner som er tilgjengelig for nedlasting, ellers må nettsiden benyttes som kilde. Alt innholdet ligger der også.

Vállje ahkeceahki ja giela