Filmer

Filmmat
Dáppe gávnnat filmmaid iešguđet fáttaide ja ahkejoavkkuide. Filtrerendoaimma geavahemiin, sáhtát sirret filmmaid ahkejoavkkuid ja fáttaid mielde, ja válljet filmmaid gaskkas main leat vuolleteavsttat dahje eai. Go govas válljet giela olgešbealde badjin, de oaččut bajilgova filmmain mat leat eará gielaide ja giellamálliide. Jus háliidat filmma mas vuolleteaksta lea girjegillii, ođđa dárogillii dahje eŋgelašgillii, de geavahat filtrerendoaimma.
Filter

Var det DU som sendte den dritkjipe meldinga?

9-13 år
Sosial på nett
 

Hvordan vil DU bli sett?

9-13 år
Sosial på nett
 

Skrev du stil om DEN hesten der?

9-13 år
Kildekritikk
 

Hva er digital dømmekraft?

9-13 år, 13-18 år, Voksne, Om Du bestemmer
Sosial på nett
 

Du har lov å si nei

Yngre barn, 9-13 år, 13-18 år
Sosial på nett
 

Det er DU som bestemmer

Yngre barn, Voksne
Personvern
 

Luciafeiring

Yngre barn, Voksne
Sosial på nett
 

Nico og Thea

13-18 år
Uønskede hendelser
 

Møtet

9-13 år
Uønskede hendelser