Warning message

This content is not available in the selected language

Leirbål

Leirbål

Leirbål

Denne filmen handler om aldersgrenser og bruk av sosiale medier. Filmen er laget for dubestemmer.no av Sølvsuper, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.