Warning message

This content is not available in the selected language

Ingenting å skjule

Ingenting å skjule

Ingenting å skjule

Denne filmen handler om personvern på nett. Den er laget for dubestemmer.no av Sølvsuper på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Filmen er tekstet på bokmål.