Don mearridat birra dieđut

Don mearridat birra dieđut

Oahpásmahttin

Don mearridat birra dieđut

Don mearridat lea oahpahusláhčin personsuodjalusa ja jierpmálaš neahttageavaheami birra mánáide ja nuoraide 9 jagi rájes 18 jagi rádjái. Don mearridat láhčima mihttomearri lea lasihit dihtomielalašvuođa, smiehttama ja máhtu personsuodjalusa ja válljemiid birra maid nuorat dahket go geavahit digitála mediaid. Digitála árvvoštallannávccas lea sáhka dahkat ohppiid ovddasvástideaddji ja oadjebas neahttageavaheaddjin.

Filmmat

Personvern er en grunnleggende rettighet

Personvern er en grunnleggende rettighet

Personvern er en grunnleggende rettighet. I denne filmen får du en introduksjon til hva personvern er, og hvorfor det er viktig å ta vare på sitt eget og andres personvern. Filmen er laget av Snöball Film.

Hva er digital dømmekraft?

Hva er digital dømmekraft?

Digital dømmekraft er et begrep som ofte dukker opp, både her på Dubestemmer.no, i læreplanverket og andre steder. Men hva er egentlig digital dømmekraft, og hvorfor trenger vi det? Denne korte filmen er laget av Sølvsuper på oppdrag fra dubestemmer.no.
Don mearridat birra dieđut

Don mearridat lea oahpahusláhčin personsuodjalusa ja jierpmálaš neahttageavaheami birra mánáide ja nuoraide 9 jagi rájes 18 jagi rádjái. Don mearridat láhčima mihttomearri lea lasihit dihtomielalašvuođa, smiehttama ja máhtu personsuodjalusa ja válljemiid birra maid nuorat dahket go geavahit digitála mediaid. Digitála árvvoštallannávccas lea sáhka dahkat ohppiid ovddasvástideaddji ja oadjebas neahttageavaheaddjin.