Bilder av barn på nett

Bilder av barn på nett

Introduksjon

Bilder av barn på nett

Det tas mange bilder av barn, både i barnehagen og på fritiden, og med et bredt tilbud av nettbaserte sosiale tjenester har det aldri vært enklere å dele disse bildene. Hvor flinke er vi til å verne om barnas rett til privatliv og til å lytte til barnas mening om disse bildene?

Oppgaver

Diskusjon

  1. Diskusjonsoppgaver for barnehageansatte: - Hva gjør barnehagen for å ivareta kontroll over hvem som får tilgang til bilder av barna? - Hvem bestemmer hvilke bilder som skal brukes internt eller deles på internett? - Er barnehagens bilder pedagogisk dokumentasjon eller informasjon? - Hva forteller bildene? - Hva er hensikten med bildene? - Har barnehagen egne retningslinjer for å ivareta barnas personvern? - Hvor godt kjenner du/dere til innholdet i samtykkeerklæringen som foreldrene har signert? - Hva synes du/dere en god samtykkeerklæring bør inneholde? - Har barnehagen regler for foresatte som tar og deler bilder fra situasjoner og arrangementer i barnehagen? - Har du selv opplevd å bli avbildet på Internett uten å samtykke til det? Hva følte du når du oppdaget det? - Hvilke bilder henges opp i barnehagen? - Hvilke bilder publiseres på nett - enten på åpne eller lukkede nettsider eller grupper? - Hvilke ulike plattformer eller nettsteder publiseres bildene på? - Hva gjør barnehagen for å minimere sjansen for misbruk av bilder som publiseres?
  2. Diskusjonsspørsmål om involvering av barn og barnas opplevelse: - Hvordan opplever barna å bli tatt bilde av? - Når barn uttrykker at de ikke vil bli tatt bilde av, hvordan handler du som voksen da? - Hva betyr det at barn har rett til å si sin mening og bli hørt når det tas bilder i barnehagen? - Hva betyr det at barn har rett til et privatliv? - Hvordan kan barnehagen ivareta disse rettighetene? - Hvor mye informasjon kan voksne dele på nett om barna før det går på bekostning av barns beste og barns integritet? - Hva slags type bilder liker barna? Liker alle barna de samme bildene? Hvorfor/hvorfor ikke? - Hvilke bilder liker personalet? - Liker personalet og barna de samme bildene? - Hvordan kan vi ivareta alles synspunkter?
  3. Diskusjonsoppgaver for foresatte: - Hender det at du som foresatt tar bilder av ditt og andres barn i barnehagen eller i andre sammenhenger? - Hva slags situasjoner tar du bilder av? - Hvilke bilder deler du med andre - enten åpent på nett eller via lukkede kanaler? - Hva er din holdning til at andre tar/deler bilder av ditt barn? - I hvilke situasjoner er det greit at andre tar /deler bilder av ditt barn? - Har du opplevd at noen har delt et bilde av ditt barn uten å be om ditt samtykke? Hvordan opplevde du det? - Har du noen gang delt et bilde av andres barn uten å be om samtykke - enten åpent eller i en lukket gruppe? Fikk du en reaksjon? - Hva slags bilder mener du barnehagen bør ta?

Filmer

Det er DU som bestemmer

Det er DU som bestemmer

Spørsmål til barn: Tar du bilder i barnehagen eller hjemme? Hva liker du å ta bilde av? Liker du at andre tar bilder av deg? Hva gjør du hvis den du vil ta bilde av sier nei? Er det greit å ta bilde av noen som ikke vil bli tatt bilde av? Liker du at de i barnehagen eller mamma og pappa sender bilde av deg til bestemor, bestefar eller noen andre? Denne filmen er laget av Snøball Film på oppdrag fra Dubestemmer.no

Luciafeiring

Luciafeiring

Barnehagepersonalet som tar, og deler bilder: Er situasjonene i filmen gjenkjennbare? Hva tas det bilder av i din barnehage? Hvem tar bilder i din barnehage? (barn, ansatte, andre voksne?) Hvilke bilder bruker dere internt i din barnehage? Hva synes du kjennetegner et godt bilde i en barnehagesammenheng? Og et dårlig? Hvilke bilder deler dere i barnehagens ulike kanaler? (I garderoben, på hjemmesiden, i nyhetsbrev etc). Denne filmen er laget av Snøball Film på oppdrag fra Dubestemmer.no.

Du har lov til å si nei

Du har lov å si nei

Det er gøy med bilder av venner, og alle andre som du kjenner. Men vet du at du har lov til å si nei? Det er DU som bestemmer. Denne filmen er laget for grunnskolen av Snøball film på oppdrag fra Dubestemmer.no.

Regelverk

Regelverk

FNs barnekonvensjon (barns rettigheter)

Artikkel 12:
Barn har rett til å si sin mening i alt som angår det. Barnets meninger skal telle.

Artikkel 16:
Barn skal ikke utsettes for tilfeldig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv. De skal beskyttes mot ulovlig inngrep i ære og omdømme. 

Artikkel 18:
De foresatte har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eller verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal komme i første rekke.

Barnelova § 31 - Rett til å være med på avgjørelser 

Etterhvert som barnet blir i stand til å lage seg egne synspunkter om hva en sak handler om, skal de foresatte gi informasjon til og høre på hva barnet mener, før de tar en avgjørelse om personlige forhold for barnet (for eksempel om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær).

De skal legge vekt på det barnet mener etter hvor gammelt og hvor modent barnet er. Det samme gjelder for andre barnet bor hos eller som har med barnet å gjøre.

Når barnet har fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Bilder av barn på nett

Det tas mange bilder av barn, både i barnehagen og på fritiden, og med et bredt tilbud av nettbaserte sosiale tjenester har det aldri vært enklere å dele disse bildene. Hvor flinke er vi til å verne om barnas rett til privatliv og til å lytte til barnas mening om disse bildene?