Til hovedinnhold

Velkommen til nye dubestemmer.no!

nb-SJ, nn

no

Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet er stolte over å endelig kunne vise frem en helt nyoppusset nettside om personvern og nettvett. Mye av det gode innholdet fra den gamle nettressursen er fremdeles med, men i en mer brukervennlig og moderne innpakning.

Ungdommer i klasserom

På disse sidene vil du også finne mye nytt innhold – særlig lærerveiledningen har vi bygget kraftig ut for å støtte dere som vil bruke denne ressursen på en best mulig måte i skolen. 

Hva er dubestemmer.no?

Dubestemmer.no er en nettressurs der særlig elever og lærere, men også andre, kan lære om personvern og digital dømmekraft. Målet med opplegget er å gi økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om personvern, og de valgene barn og unge i alderen 9 til 18 gjør gjennom bruk av digitale medier. Digital dømmekraft handler om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.

Solid og grundig støtteverktøy

Enkelte kan synes det er utfordrende å snakke med de unge om bruk av digitale medier, og noen sier at siden de ikke selv bruker de samme appene og plattformene som ungdommene, er det vanskelig å undervise i dette temaet. Men, voksne har et ansvar for å lære unge om digital dømmekraft, rettigheter og plikter de har når de bruker sosiale medier. Og digital dømmekraft handler i stor grad også om etikk og folkeskikk. Der har også voksne uten digital kompetanse mye å bidra med.

Dubestemmer.no er et støtteverktøy som gir et godt utgangspunkt for å undervise elever, eller snakke med unge, om ulike problemstillinger innenfor tema som personvern, nettvett og kildekritikk. Ved å få kunnskap om rettigheter rundt eget personvern, vil de unge stå bedre rustet til å ta gode avgjørelser, både for seg selv og andre.

Hvordan bruke ressursen

Dubestemmer.no er ikke bare benyttet av lærere i tradisjonell undervisning. Mange foreldre benytter den i dialog med egne barn. Også politi, ansatte ved fritidsklubber, helsesykepleiere og ledere av konfirmasjonskurs bruker nettsidene aktivt i arbeidet sitt med barn og unge. På disse sidene kan man også rett og slett lære litt om personvern for egen del.

Det finnes ikke fasitsvar på hvordan denne ressursen bør brukes i skolen. I noen sammenhenger passer det best å bruke dubestemmer.no som små drypp over lengre tid, mens andre ganger vil det passe bedre å jobbe intensivt med opplegget i en prosjektuke eller lignende. Noen skoler samarbeider også, slik at eldre elever lærer om temaene først, for så å undervise yngre elever i de samme temaene.

Dubestemmer.no fungerer også godt som utgangspunkt for gode diskusjoner på foreldremøter. Mange av oppgavene og filmene egner seg like godt for voksne som for de unge. Bevisste og engasjerte foreldre er viktig for å skape godt nettvett hjemme.

Vi håper du får glede av dubestemmer.no i arbeidet med digital dømmekraft.

Lykke til!