Forside

Velkommen til nye nettsider! Her finner du filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver om personvern og digital dømmekraft.

På tavla

  • I løpet av sommeren vil det ikke bli sendt ut hefter. Årsaken er at mange skoler har stengt denne perioden. Legg likevel gjerne inn en bestilling, men vær klar over at vi ikke sender heftene ut før i midten av august.
    God sommer!
  • Gutt og jente foran teksten Du Bestemmer
    I anledning av at vi har fått nye nettsider, har vi også fått laget en helt ny film. Filmen handler om at personvern er en grunnleggende rettighet. Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder rundt deres eget personvern? Det er viktig å kjenne til hvilke rettigheter man har for å kunne nyttiggjøre seg dem. Kunnskap er makt. Filmen finnes under temaet personvern, både for aldersgruppen 9-13 år og 13-17 år.
    Les mer