Forside

Velkommen til dubestemmer.no! Her finner du filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver om personvern og digital dømmekraft.

På tavla

  • Gjennom morsomme og hverdagslige historier lærer Frida og fuglen hennes Felix, om Internett. Hva er egentlig lurt å gjøre når du får en mystisk epost i innboksen? Og er det nye, spennende nettspillet egentlig gratis? I denne nedlastbare boken møter Frida og Felix ulike problemstillinger ved Internett, personvern, nettmobbing og nettspill. Temaene fremstilles på en morsom og forståelig måte for aldersgruppen 6-9 år.
    Les mer
  • Gutt og jente foran teksten Du Bestemmer
    I anledning av at vi fikk laget nye nettsider, har vi også lagd en helt ny film. Filmen handler om at personvern er en grunnleggende rettighet. Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder rundt deres eget personvern? Det er viktig å kjenne til hvilke rettigheter man har for å kunne nyttiggjøre seg dem. Kunnskap er makt. Filmen finnes under temaet personvern, både for aldersgruppen 9-13 år og 13-17 år.
    Les mer