Til hovedinnhold
Bytt til nynorsk
Bytt til mellomtrinn
Bytt til nynorsk

Personvern

LÆRERVEILEDNING - UNGDOMSSKOLE/VGS

  Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkelt person.

  Det betyr at for eksempel navn, alder, adresse og telefonnummer er personopplysninger hvis de kan knyttes kun til deg. Bilder der du kan kjenne igjen personer er derfor også en personopplysning, selv om det ikke står et navn ved bildet. Fødselsnummeret ditt er også en personopplysning.

  Når du surfer på nett, blir enheten du bruker (datamaskinen eller telefonen) tildelt en unik identifikator - en såkalt IP-adresse. Ut fra IP-adressen kan hver enkelt bruker identifiseres. Dermed regnes også IP-adresser som personopplysninger.

  Hvorfor undervise om personvern?

  • Elever skal selv kunne bestemme hvilke opplysninger de ønsker å dele, og med hvem.
  • Elevene skal reflektere over hva de deler med hvem. Det er også viktig at de forstår at det ikke er tillatt å dele andres personopplysninger uten å be om lov først.
  • Personvern er en grunnleggende beskyttelse av privatlivet. Elevene skal lære å ta vare på personvernet sitt.
  • Elevene skal forstå at personvern gir rett til privatliv. Elevene skal si ifra hvis de mener at privatlivet deres ikke blir respektert.

  Læreplanverket og temaet personvern

  Temaet personvern er relevant for flere av elementene i læreplanverket. Du finner alt om læreplanverket på udir.no. Læreplanvisningen har også et integrert planleggingsverktøy som gjør det mulig å hente elementer fra læreplanverket til planene dine. En eksempelplan for temaet personvern for ungdomsskolen/vgs er tilgjengelig uten innlogging. I planen får du en oversikt over kjerneelementer, tverrfaglige temaer, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål. Ønsker du å lage en kopi av planen til bruk i egen planlegging må du være pålogget planleggingsverktøyet. Da vil du få tilgang til knappen "Kopier plan". Merk at eksempelplanen ikke nødvendigvis er uttømmende når det gjelder fag og elementer i læreplanene.

  I undervisning

  Progresjonen i arbeidet med dubestemmer.no er tenkt ved å følge en fast rekkefølge for elevsidene:

  1. Personvern
  2. Sosial på nett
  3. Uønskede hendelser
  4. Digitale spor

  Elevsidene bruker samme mal. Du kan bruke sidemenyen for enkel navigering i innholdet. Alle elevsidene har blant annet

  • en introduksjonsartikkel som skal sette elevene på sporet av hva temaet handler om. Den inneholder et utdrag av de mest aktuelle problemstillingene.
  • faktabokser i ulike varianter med relevant informasjon om temaet.
  • historier fra virkeligheten, som er ment å skape nærhet til aktuelle problemstilinger. Samtidig sier de noe generelt om hvilke utfordringer som finnes.
  • diskusjonsoppgaver, som er ment å brukes i plenum.
  • egenoppgaver, som er ment å brukes til individuelt arbeid.

  Du vil oppdage at elevsidene i liten grad refererer til navngitte plattformer eller merkevarer. Årsaken er todelt; digital dømmekraft er plattformuavhengig og dermed er essensen i temaene uavhengig av teknologi. Dessuten vet vi at plattformer og merkevarer er i stadig endring. For at innholdet ikke skal framstå som utdatert, er det gjort merkevareuavhengig – så godt det lar seg gjøre.

  Elevsidene inneholder ulike filmer, som er ment å brukes som en del av opplæringen. Du kan se filmene på elevsiden. I denne beskrivelsen får du utvidet informasjon om filmene.

  Ung jente tar selfie med trutmunn

  Hva er personvern?

  Denne introduksjonsfilmen varer i nesten fire minutter. Den handler om hvilke rettigheter hver enkelt har, og hvilke personvernvalg vi gjør. Filmen tar opp spørsmål som:

  • Hva vil det si at noe er privat?
  • Hvilke konsekvenser får det når vi deler informasjon på nett?
  • Hva bestemmer foreldrene dine, og hva bestemmer du?
  Lærer med rosa pannebånd og stort smil

  Konferansetimen

  Filmen varer i nesten to minutter og fremstiller temaene personvern og deling på nett på en humoristisk måte. Håvard er på konferansetime sammen med foreldrene sine. Læreren har søkt litt på nettet og legger fram ulike bilder og meldinger som stiller Håvard i et dårlig lys.

  Filmen er fra 2007.

  Gruppe med barn som smiler og ser i kamera

  Du har lov å si nei

  Musikkvideo på to og et halvt minutt som tematiserer rettigheter knyttet til deling av personopplysninger. Syng gjerne med – dette er karaokeversjonen! Filmen finnes også uten karaoketekst.

   

  Forberedelse til diskusjonsoppgaver

  På elevsiden finner du ulike diskusjonsoppgaver til bruk i klassen.

  OPPGAVE 5

  Oppgaven dreier seg om regler for bruk av IKT-utstyr på skolen. Her er et eksempel på en deloppgave:

  • Finn ut hvilke regler som gjelder på skolen deres.

  Som forberedelse kan det være greit å undersøke hvordan du finner skolens IKT-reglement. I denne sammenhengen kan det også være aktuelt å snakke om hva som er ulovlig bruk og hva som er upassende bruk. 

  Forskjellen mellom upassende bruk og ulovlig bruk

  På skolen skal elever lære om lover og regler, og de skal lære om passende og upassende bruk. Upassende bruk er ikke nødvendigvis det samme som ulovlig bruk. Upassende bruk kan for eksempel være å dele kompromitterende bilder av seg selv eller å trolle i kommentarfelt. Det bør skilles mellom upassende og ulovlig bruk i skolens retningslinjer. Upassende bruk blir håndtert på skolen. Ulovlig bruk bør meldes til politiet.

  Eksempler på aktiviteter som kan være både upassende og ulovlige

  • piratkopiering
  • brudd på opphavsretten
  • identitetstyveri
  • trakassering og ærekrenkelser

   

  Fordyp deg!

  "Jeg godtar vilkårene". Tjenestene vi bruker, har ofte milelange juridiske dokumenter som beskriver betingelsene for bruk – på et språk vi strengt tatt ikke forstår. Hvordan kan du forstå mer av vilkårene du godtar? Her er tre tips:

  I personvernerklæringen kan du blant annet lese om hva et samtykke er. På temasidene for elevene er også begrepet samtykke sentralt. Kortversjonen er at dersom noen vil bruke bilder eller andre opplysninger om deg, må de spørre om lov først.

  Det finnes flere bestemmelser i lovverket som rammer ulovlig deling. I 2021 ble straffeloven endret for å bli tydeligere i bestemmelsene om urettmessig deling av bilder, film og andre personopplysninger. I Den norske mediepodden kan du høre advokat John Christian Elden, Hanne Andreassen fra Kripos og IT-sikkerhetskonsulent Mia Landsem drøfte hva disse endringene betyr.

  Gå til episoden "Hva slags innhold er det ulovlig å dele på nett - og hvordan forebygge at det skjer?" fra Den norske mediepodden.

  Er personvern en privatsak?

  Valgene du gjør kan få konsekvenser for flere enn deg selv - uten at det nødvendigvis er så lett å forstå. Noen tjenester du tar i bruk ber om tilganger eller har vilkår som gjør at du også eksponerer informasjon om kontaktene dine.

  Cambridge Analytica-skandalen er et mye diskutert og omtalt eksempel på dette. Her er saken i korte trekk:

  • I mars 2018 ble det avslørt at dataanalyseselskapet Cambridge Analytica hadde samlet inn opplysninger om millioner av brukere på Facebook.
  • Innsamlingen ble foretatt via en app ("This Is Your Digital Life") som ble gjort tilgjengelig på Facebook, og som ble tatt i bruk av om lag 270 000 mennesker.
  • De som tok i bruk appen, godtok samtidig at informasjon om egne kontakter på Facebook ble samlet inn.
  • Drøyt 50 millioner brukere ble kartlagt.
  • Cambridge Analytica solgte analyse av innsamlet materiale til blant annet Donald Trumps valgkampstab.

  Les mer om Cambridge Analytica på wikipedia.org.

  kvinne som blir intervjuet og sitert på at "dataene er din eiendel"

  Nasjonal digital læringsarena (ndla.no) har innhold beregnet på videregående opplæring. Der kan du lære mer om:

  Visste du at ...?

  24 prosent av norske 9–18-åringer har delt passordet sitt for pålogging til sosiale medier med venner.

  Det viser Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse fra 2020. Andelen som har delt passord, øker betydelig med alder. 40 prosent av jenter på 17-18 år oppgir at de har delt passordet med venner. Gutter på 9-10 år er til sammenligning "flinkest i klassen". Bare fire prosent av dem oppgir å ha delt passord.

  Årsaker til deling av passord er: 

  • for å passe på "streaken" på Snapchat (59 prosent)
  • for å få hjelp med noe (35 prosent)
  • for sikkerhets skyld (hvis jeg skulle glemme passordet) (21 prosent)
  • for å vise at jeg er en god venn (7 prosent)

  Se tallgrunnlag og alt om Barn og medier-undersøkelsen hos medietilsynet.no