Til hovedinnhold
Bytt til nynorsk
Bytt til ungdomsskole / vgs
Bytt til nynorsk

Uønskede hendelser

LÆRERVEILEDNING - MELLOMTRINN

  Hva er uønskede hendelser?

  Barn og unge møter ulike problemstillinger med merkelappen "uønskede hendelser", for eksempel

  • digital mobbing
  • deling av uønsket innhold
  • møte med skadelig innhold
  • nettsvindel
  • seksuell tvang og utpressing

  Arbeidet med temaet åpner for mange historier fra virkeligheten. Det er lett å finne eksempler fra mediene, og elevene har også egne erfaringer. I samtale med elevene er det lurt å tenke gjennom hva slags rammer du vil sette for det elevene eventuelt vil dele.

  Hvorfor undervise om uønskede hendelser?

  • Få barn og unge snakker med en voksen om uønskede hendelser på nett. EU Kids Online-undersøkelsen (2018) viser at flertallet betror seg til jevnaldrende. En av fem (20%) snakket ikke med noen sist de opplevde noe negativt på nett.
  • Mange skolemiljøsaker har digitale spor. Elevundersøkelsen 2020 viser at blant dem som opplever å bli mobbet digitalt av elever på skolen, er det nesten 44 prosent som også opplever tradisjonell mobbing.
  • Opplæringslovens formålsparagraf sier blant annet at "Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet."

  Læreplanverket og temaet uønskede hendelser

  Temaet uønskede hendelser er relevant for flere av elementene i læreplanverket. Du finner alt om læreplanverket på udir.no. Læreplanvisningen har også et integrert planleggingsverktøy som gjør det mulig å hente elementer fra læreplanverket til planene dine. En eksempelplan for temaet uønskede hendelser for mellomtrinnet er tilgjengelig uten innlogging. Planen gir deg oversikt over kjerneelementer, tverrfaglige temaer, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål. Ønsker du å lage en kopi av planen til bruk i egen planlegging må du være pålogget planleggingsverktøyet. Da vil du få tilgang til knappen "Kopier plan". Merk at eksempelplanen ikke nødvendigvis er uttømmende når det gjelder fag og elementer i læreplanene.

  I undervisning

  Progresjonen i arbeidet med dubestemmer.no er tenkt ved å følge en fast rekkefølge for elevsidene. Personvern er første tema. I lærerveiledningen for personvern får du en gjennomgang av strukturen til elevsidene.

  Se strukturen i lærerveiledningen for personvern.

  Elevsidene inneholder ulike filmer som er ment å brukes som en del av opplæringen. Du kan se filmene på elevsiden. I denne beskrivelsen får du utvidet informasjon om filmene.

  Gutt med ryggen til sitter og ser på en skjerm

  Møtet

  Vegard og Preben chatter. Chatten handler i utgangspunktet om et dataspill, og vi forstår at de aldri har møtt hverandre i virkeligheten. Preben lykkes med å avtale et fysisk møte med Vegard. Preben er ikke den Vegard tror.

  Filmen varer i drøyt to minutter.

  Tegnet gutt med ondsinnet blikk ser på skjerm

  Var det du som sendte den dritkjipe meldinga?

  En visualisering av en tenkt situasjon der en gutt deler et ufordelaktig bilde av en klassekamerat. Det er ikke enkelt å trekke tilbake digitale spor.

  Filmen varer i ett minutt. 

  Å være en trygg voksen for elevene dine

  Professor Elisabeth Staksrud har jobbet mye med barn og medier. Hun vet godt at barn og unge sjelden snakker med en voksen når det har skjedd noe kjipt på nett. Staksrud har noen tips til voksne som vil være relevante støttespillere for barn:

  • Forebyggende tiltak. Vis deg som en tydelig og imøtekommende voksen før den uønskede hendelsen er et faktum
  • Vær ærlig og tydelig. Du er sannsynligvis ikke ekspert på alle plattformene, men du har likevel noe viktig å bidra med. Eksempel:
   "Jeg kan ikke så mye om TikTok, men jeg vet at det kan skje kjipe ting der. Hvis du opplever noe som ikke er greit, vil jeg at du snakker med meg."
  • Ingen er feilfrie. Vær tydelig på at barna kan snakke med deg, selv om de kanskje har trått feil. Eksempel:
   "Selv om du kanskje gjorde noe feil og sendte eller delte noe dumt, så er det fortsatt veldig viktig at du snakker med meg eller noen andre voksne du stoler på."

  (Gjengitt etter spørsmål og svar-økt på NKUL 2021.)

   

  Forberedelse til diskusjonsoppgaver

  På elevsiden finner du ulike diskusjonsoppgaver til bruk i klassen.

  OPPGAVE 2

  Ung? Kvinne? Politiker? Minoritet? Da er du mer utsatt for trakassering på nett.

  En undersøkelse fra Amnesty International i Norge viser at 2 av 3 kvinnelige politikere har opplevd netthets. Et annet funn er at over halvparten av de som ikke har blitt utsatt for netthets, likevel endrer oppførselen sin på nett for å unngå å bli trakassert.

  Lær mer:

  Fordyp deg!

  Det finnes mange nyttige ressurser som kan brukes i arbeidet med temaet uønskede hendelser. Her er noen tips:

  Alvorlig skadelig innhold og overgrepsmateriale

  • Hvordan beskytte barn mot alvorlig skadelig innhold på nett? Utdanningsdirektoratet har laget en veileder om forebyggende jobbing, tekniske løsninger for skjerming og tiltak når barn har sett alvorlig skadelig innhold. I veilederen står det blant annet at "barn som utvikler digital kompetanse har større sannsynlighet for å mestre risiko på nett og utvikle strategier for å håndtere potensielt skadelige situasjoner". Lær mer på udir.no om beskyttelse av barn mot skadelig nettinnhold.
  • - Det som slår meg som felles for overgrepsutsatte, er at ingen forteller mer enn de må, sier en erfaren Kripos-etterforsker i rapporten "Seksuell utnyttelse av barn over nett". Norsk politi har de siste årene etterforsket store sakskomplekser hvor en enkeltanmeldelse har ført til at flere hundre barn har blitt identifisert som ofre for én og samme gjerningsperson. Hva kjennetegner ofrene, og hvem er gjerningspersonene? Og hvordan jobber politiet mot seksuell utnyttelse av barn over nett? Lær mer på politiet.no

  Nettpatruljer og hjelpetjenester

  Graf over første måte med pornografi fordelt på alder: 6 år eller yngre (4 %), 7-8 år (9 %), 9-10 år (14 %), 11-12 år (29 %), 13-14 år (20 %), 15-16 år (6 %), over 16 år (3 %) og vet ikke/husker ikke (14 %).

  Hvor gammel var du første gang du så porno?

   Grafen viser tall fra Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse (2020). Respondentene er 13–18-åringer, og 29 prosent av dem møtte porno første gang som 11–12-åringer.

   • 14 prosent var 9 eller 10 år.
   • 57 prosent har sett porno på nett før fylte 13 år.
   • Tall fordelt på kjønn viser at 63 prosent av guttene så porno før fylte 13 år.

  I analysen av EU Kids Online-undersøkelsen (2018) har forskerne sett på hva slags erfaringer norske barn og ungdommer (9–17 år) har med seksualisert innhold på nett. For 9–12-åringer som har sett seksuelt innhold på nett, oppgir mer enn halvparten at de ikke vet hva de følte om det de så. Forskerne peker på at dette "kan tyde på at yngre barn trenger hjelp til å skille mellom hva som føles OK og hva som ikke føles OK for dem."

  Tips:

  Mobbing og skolemiljø

   

  Mange skolemiljøsaker har digitale spor. Når dere jobber med klassemiljøet – enten forebyggende eller ved uønskede hendelser – finnes det mange nyttige nettressurser:

  Jente som ser på telefonen sin

   

  Elise er 11 år, har smarttelefon og er aktiv på sosiale medier. Hun har et godt forhold til mamma og snakker om det som skjer på nett.

  En dag får hun beskjed av en venninne om å sjekke Instagram. Det blir starten på en lang periode med hets. Les saken "Noen hater Elise" på nrk.no (skjermdump fra saken)

  slettmeg.no

  • slettmeg.no er en gratis råd- og veiledningstjeneste for alle som føler seg krenket på nett.
  • På nettstedet er det en rekke veiledninger knyttet til sletting av innhold og kontoer på mye brukte tjenester.
  • Tjenesten kan også kontaktes på telefon, e-post og i sosiale medier.
  • slettmeg.no har ikke mandat til å kreve sletting, men hjelper ved å gi råd om hvordan man kan få fjernet informasjon fra nettet.

  Besøk tjenesten slettmeg.no