Til hovedinnhold

Klikk for å endre målgruppe

Sosial på nett

LÆRERVEILEDNING - MELLOMTRINN

  90 prosent av 9–18-åringer bruker sosiale medier.

  Halvparten av norske niåringer bruker sosiale medier, og 65 prosent av alle tiåringer. De vanligste sosiale mediene blant 9–18-åringer er Snapchat (80 prosent), TikTok og Instagram (begge 65 prosent) og Facebook (51 prosent). Andelene som bruker de ulike sosiale mediene, øker betydelig med alder – først og fremst fra 13–14-årsalderen.

  Ni av ti i alderen 9–18 år bruker YouTube. Seks av ti 9–18-åringer som bruker sosiale medier, trykker liker på noe i sosiale medier hver dag.

  Tallene er hentet fra Medietilsynets "Barn og medier"-undersøkelse. 

  Hvorfor undervise om å være sosial på nett?

  • Elever er fra ung alder i ferd med å gjøre seg erfaringer på sosiale medier.
  • Elever tilbringer mye tid på sosiale medier.
  • Sosiale medier er plattformer for relasjonsbygging mellom elever og får på den måten innvirkning på elevenes skolemiljø.

  Læreplanverket og temaet sosial på nett

  Temaet sosial på nett er relevant for flere av elementene i læreplanverket. Du finner alt om læreplanverket på udir.no. Læreplanvisningen har også et integrert planleggingsverktøy som gjør det mulig å hente elementer fra læreplanverket til planene dine. En eksempelplan for temaet sosial på nett for mellomtrinnet er tilgjengelig uten innlogging. Planen gir deg oversikt over kjerneelementer, tverrfaglige temaer, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål. Ønsker du å lage en kopi av planen til bruk i egen planlegging må du være pålogget planleggingsverktøyet. Da vil du få tilgang til knappen "Kopier plan". Merk at eksempelplanen ikke nødvendigvis er uttømmende når det gjelder fag og elementer i læreplanene.

  I undervisning

  Progresjonen i arbeidet med dubestemmer.no er tenkt ved å følge en fast rekkefølge for elevsidene. Personvern er første tema. I lærerveiledningen for personvern får du en gjennomgang av strukturen til elevsidene.

  Se strukturen i lærerveiledning for personvern.

  Elevsidene inneholder ulike filmer som er ment å brukes som en del av opplæringen. Du kan se filmene på elevsiden. I denne beskrivelsen får du utvidet informasjon om filmene.

  Mobiltelefoner med blitzen tent ligger i en sirkel på gulvet

  Leirbål

  "Hva er egentlig problemet med å være på sosiale medier før man er 13 år?"

  Slik starter denne filmen om aldersgrenser og bruk av sosiale medier. Du får også gode tips til hva elevene kan tenke på når de velger å logge seg på sosiale medier.

  Filmen varer i drøyt tre minutter.

  Illustrasjon av gutt med to sugerør opp i nesa

  Hvordan vil du bli sett?

  Animasjonsfilm uten dialog som illustrerer spredning på nett. En tullevideo som var morsom sammen med kompisene er kanskje mindre morsom for andre.

  Filmen varer i ett minutt. 

  Fordyp deg!

  Det finnes mange gode ressurser som du kan dypdykke i for å lære og forstå mer om det å være sosial på nett. Her er noen tips:

  Medietilsynet.no

  Medietilsynet har ansvar for å innhente kunnskap og veilede om barn og unges mediebruk. Barn og medier-undersøkelsen inneholder mye relevant informasjon for alle som jobber med barn og unges digitale dømmekraft. Se gjerne på disse ressursene: 

  Sosiale medier – åpen eller privat profil?

  Norske barn og ungdommer gjør aktive valg for hvem de deler innhold med i sosiale medier.

  Det viser Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse fra 2020. 9–18-åringene blir spurt om de har åpne eller private profiler på sosiale medier, om de har både åpen og privat – eller om de ikke vet. Her er noen funn:

  • YouTube er den plattformen der flest er usikre på om de har åpen eller privat profil. 16 prosent svarer "vet ikke".
  • Instagram er den plattformen der flest har både åpen og privat profil (15 prosent).
  • Snapchat er den plattformen der flest har bare privat profil (60 prosent).
  • Det er vanligere for jenter enn gutter å operere med privat profil.

  Se tallgrunnlag og alt om Barn og medier-undersøkelsen på medietilsynet.no